Wszystkie nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania stron internetowych. W celu ulepszenia korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania danych logowania i zapewnienia bezpieczeństwa logowania, gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizacji działania stron internetowych oraz dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki te mogą także stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby zakceptować pliki kliknij przycisk Rozumiem, akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Wiedza

ikona16     Targi Prawnicze na FB
linkedin
     Targi Prawnicze na Linkedin

Największe Prawnicze Targi Praktyk i Pracy w Polsce

12.edycja - 17 październik 2023, Warszawa, Elektrownia Powiśle

 

8 imgPraca w grupie

Zawód prawnika wymaga zaangażowania w rozwój umiejętności interpersonalnych. Kompleksowość usług proponowana przez korporacje prawnicze często wymusza na współpracownikach umiejętność pracy w zespole. Do realizowanych przez kancelarie projektów angażowani są specjaliści z wielu dziedzin - sukces zależy od ich współpracy. Warto przyjrzeć się podstawowym zasadom współpracy w zespole, zwłaszcza gdy stawia się pierwsze kroki w karierze zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyk czy stażu warto poznać firmę, do której zostaliśmy przyjęci. Podstawową, ważną wiedzę na jej temat dostarczą nam wizja i wartości firmowe. To one nadają kierunek działalności kancelarii, promują postawy pracownicze oraz kształtują kulturę organizacyjną. Dzięki nim będziemy wiedzieli jakich zachowań oczekuje się od nas w trakcie praktyk i na jakie kompetencje, czy umiejętności zwraca się szczególną uwagę.

Po rozpoczęciu praktyk, gdy zostaniemy poproszeni o udział w projekcie, warto ustalić cele za które będziemy odpowiedzialni.

Metoda SMART (akronim pochodzący z języka angielskiego) może nam pomóc we właściwym ich określeniu. Cele powinny być:

  • skonkretyzowane (specific ) - należy je określać możliwie konkretnie,
  • mierzalne (measurable ) - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja,
  • osiągalne (achievable ) – cele muszą być możliwe do zrealizowania,
  • odpowiednie (relevant ) – ustalone cele muszą być odpowiednie/tożsame z ogólnymi celami zespołu przy realizacji danego projektu,
  • zorientowane w czasie (timely ) - cele powinny posiadać termin wykonania.

Przykład: Anna jest odpowiedzialna za dostarczenie do następnego piątku raportu (w pliku excell z ustalonymi szczegółowymi danymi) dotyczącego wszystkich firm na terenie Polski, które dokonały fuzji z firmami z sektora X.

Po ustaleniu celów warto zapytać jaką częścią całości będzie zlecone nam zadanie. Wiedza ta przybliży ogólny cel projektu oraz ukierunkuje podejmowane przez nas działania.

Przed rozpoczęciem pracy należy zebrać informacje na temat zasobów, które będą wspierały naszą wiedzę. Część firm posiada dobrze wyposażone biblioteki, dostępy on-line do księgozbiorów, baz danych oraz portali prawniczych. Ułatwi to poszukiwania odpowiedniej literatury czy orzecznictw, które będą wykorzystywane podczas pracy. W sytuacji, gdy część zadania nie będzie dla nas zrozumiała, bądź nigdy nie spotkaliśmy się z jego tematyką, należy poprosić o wsparcie doświadczonych kolegów. Warto rozumieć problematykę opracowywanego zagadnienia - ułatwia to realizację zadania na oczekiwanym poziomie jakości (merytorycznym).

Praca przy realizacji złożonych projektów wymaga dużego skupienia oraz zaangażowania czasowego, dlatego jeżeli w trakcie pracy pojawiają się wątpliwości związane z naszym zadaniem, warto stworzyć listę pytań. Takie przygotowanie przed spotkaniem z prawnikiem (szefem projektu) zaoszczędzi nasz i jego czas, dodatkowo pozwoli zbudować nam opinię osoby przygotowanej do rozmowy - odpowiedzialnej.

Podczas spotkań grupy biorącej udział w projekcie warto przedstawiać innowacyjne podejście do omawianych tematów. Nowatorskie rozwiązania mogą skrócić czas realizacji przedsięwzięcia oraz zwrócić naszą uwagę na obszary do tej pory pomijane.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo nie wykonania zadania w terminie niezwłocznie zakomunikujmy ten fakt osobie je zlecającej. Nie dostarczenie na czas oczekiwanych wyników, za które jesteśmy odpowiedzialni może być przyczyną braku realizacji całego projektu lub zmiany ustalonego terminu jego zakończenia. Bieżąca komunikacja jest kluczowa w pracy zespołowej.

W sytuacji, gdy zadanie zostało już wykonane, a projekt został pomyślnie zakończony warto udać się do prawnika w celu otrzymania informacji zwrotnej i podsumowania współpracy. Ten etap jest szczególnie ważny dla osoby rozpoczynającej pracę zawodową. Feed back to ocena naszych rezultatów. Pozwala na diagnozę mocnych stron naszego warsztatu, a także obszarów, które wymagają doskonalenia. Uzyskana opinia pozwoli nadać kierunek rozwojowi naszych kompetencji (nie tylko tych merytorycznych). Należy pamiętać, że praca zespołowa coraz częściej pojawia się, jako praktyczna umiejętność wymagana przez pracodawców.

Ariel Szafran