Loading

Mariusz Skocz

Owner, BCSystems Legal Recruitment

+48 504 250 960
mskocz@bcsystems.pl

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy
Elektrownia Powiśle
ul. Dobra 42
00-312 Warszawa

W trakcie trwania Targów mogą być wykonywane fotografie i nagrania.
Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Grzybowska 43A lok. 84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.