Loading

W 2017 roku tak jak i w latach poprzednich organizatorem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą:

bcslegal

BCSystems Sp. z o.o. to polska, certyfikowana firma doradcza, która powstała w 2006 roku. Firma prowadzi działalność w kilku segmentach oferując min. usługi: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego, obsługi marketingowej i wsparcia procesów biznesowych/HR w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne.

Segment BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory to część firmy oferująca usługi dla kancelarii i działów prawnych firm. W ramach segmentu firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego i marketingu.

Segment ten odpowiada także za realizację projektów skierowanych do studentów i absolwentów prawa np. prawnicze targi praktyk i pracy, projekt „Zakręć w prawo”. W ramach tego segmetu posiadamy własne media skierowane do studentów prawa, absolwentów prawa, aplikantów i prawników: www.studentprawa.pl i www.karieraprawnika.pl.

Nasi Partnerzy oraz Konsultanci to cenieni na rynku eksperci, prelegenci i wykładowcy podczas naważniejszych i największych konferencji dotyczących zarządzania i rozwoju biznesu w branży prawnej.

warsaw law and business academy logo  7 ico student prawa pl


Zapisz się do naszego newslettera, a poinformujemy Cię o zbliżających się Targach i wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z Targami:  link>>>


wpia uw

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z najlepszych wydziałów, kształcących prawników w Polsce. Wysoką pozycję na rynku edukacyjnym potwierdzają corocznie rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na Wydziale studiuje ponad 4500 studentów, prawie 500 osób na studiach doktoranckich oraz prawie 1350 słuchaczy studiów podyplomowych, a wykłada ponad 220 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym 69 profesorów.

To tu w ramach sześciu instytutów najlepsi prawnicy kształcą najlepszych podopiecznych. Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są, m. in.: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – prof. Małgorzata Gersdorf, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Marek Safjan, Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, Prezydent m. st. Warszawy – prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i cenionych praktyków.

W ślad za wybitną kadrą profesorską idzie wysoki poziom nauczania oraz nowoczesny program studiów, jaki oferujemy studentom. Na Wydziale Prawa i Administracji program studiów oparto na systemie punktowym ECTS (European Credit Transfer System). System pozwala na zaliczenie części studiów odbytych za granicą oraz na wydawanie wspólnych dyplomów z wielu prestiżowymi uczelniami.

Wydział Prawa i Administracji jest największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Ma do dyspozycji cztery nowoczesne budynki położone na Kampusie Głównym UW. Studia można podjąć na jednym z czterech kierunków:

  • PRAWO
  • ADMINISTRACJA
  • PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ
  • POMOC HUMANITARNA (NOHA).

Kierunek PRAWO to jednolite studia magisterskie stacjonarne (bezpłatne) albo niestacjonarne (płatne), które trwają pięć lat. Kierunek ADMINISTRACJA to dwustopniowe studia niestacjonarne (płatne). Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a absolwenci uzyskują tytuł magistra. Kierunek PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ (płatne) to niestacjonarne studia II stopnia, które trwają dwa lata, a absolwenci uzyskują tytuł magistra. Tak jak po studiach stacjonarnych II stopnia POMOC HUMANITARNA (płatne), które trwają dwa lata.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje aż 6 Szkół Prawa Obcego: angielskiego, amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Nasz Wydział, jako jedyny w Polsce, umożliwia swoim studentom zapoznanie się w tak szerokim zakresie z obcymi systemami prawnymi. Wykłady prowadzone są w języku obcym przez wybitnych profesorów z najlepszych europejskich
i amerykańskich uniwersytetów.

Posiadamy również bogatą ofertę studiów podyplomowych. Obecnie w ofercie jest ponad 20 kierunków Studiów Podyplomowych z różnych dziedzin prawa, np. Prawa Ubezpieczeniowego, Pomocy Humanitarnej, Rachunkowości i Rewizji Podatkowej oraz Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji studenckich, w których można pogłębiać zainteresowania naukowe i rozwijać pasje. Znajomości i przyjaźnie zawarte podczas studiów często wytrzymują próbę czasu i trwają do końca życia.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oferuje swoim studentom to, co najlepsze: bogatą historię, nowoczesny program studiów, wybitną kadrę profesorską, różnorodną ofertę dydaktyczną, dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko, które składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału, wysoko cenionego przez przyszłych pracodawców.

inauguracja 2016 2017 kadr


WPIA UW samorzad biale tlo

Na każdym wydziale uniwersyteckim potrzebny jest sprawny i dobrze działający samorząd. W wypadku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest to organizacja bardzo nowoczesna, otwarta na kreatywne pomysły i przedsięwzięcia. Grupa studentów tworząca Samorząd Studentów WPiA UW to osoby, które stawiają sobie za cel rozwój, pomoc studentom w bieżących sprawach związanych z uczelnią, oraz urozmaicanie ich czasu wolnego.

W skład Samorządu Studentów WPiA wchodzą obecnie cztery komisje:

  • Komisja ds. Dydaktycznych,
  • Komisja Kultury,
  • Komisja Promocji i Organizacji oraz
  • Komisja Praktyk.

Wszystkie wymienione komisje realizują podczas roku akademickiego liczne projekty, organizują spotkania i imprezy, które mają za zadanie pomoc studentom oraz zintegrowanie ich z życiem na Wydziale. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów jest Jan Krupnik, student III roku prawa. Zastępuje go Wiceprzewodniczący Zarządu, Robert Hyżorek, student III roku prawa. Funkcję Skarbnika Zarządu pełni Maksymilian Mahor, student III roku prawa. Sekretarzem Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW jest Monika Wiącek, studentka III roku prawa.


Wątpliwości studentów w interpretacji Zasad Studiowania na WPiA UW rozwiewa Komisja ds. Dydaktycznych. To do niej studenci mogą zgłaszać się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi wykładni przepisów dotyczących studiowania, czy innych problemów dydaktycznych. Z pewnością otrzymają wyczerpującą odpowiedź w krótkim czasie. Komisja zajmuje się także organizacją warsztatów przedegzaminacyjnych z udziałem pracowników Wydziału. Przewodniczącą Komisji ds. Dydaktycznych jest Katarzyna Łoś, studentka V roku prawa.

Komisja Praktyk stawia sobie za cel umożliwienie studentom prawa i administracji energiczny start na rynku pracy. Dzięki pozyskiwaniu ofert praktyk i staży dla studentów, a także organizowaniu warsztatów i szkoleń, Komisja stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nie tylko studentów, ale także przyszłych pracodawców. Doskonałym przykładem jest VII edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Podczas bieżącej, całorocznej działalności Komisja pomaga studentom w rozwiewaniu jakichkolwiek wątpliwości związanych z praktykami zawodowymi oraz dopełnianiem wszelkich formalności z nimi związanych. Funkcję Przewodniczącej Komisji Praktyk pełni Monika Wiącek, studentka III roku prawa.

Komisja Kultury dba o przypominanie studentom, że studia to nie tylko spędzanie czasu z głową w kodeksie. Utrzymuje kontakt z instytucjami kulturalnymi: kinami, teatrami, muzeami, Operą Narodową, czy Filharmonią Narodową. Niemal w każdym tygodniu organizowane są konkursy w których studenci mogą wygrać bilety do kina, teatru, czy na ważne wydarzenia kulturalne. Komisja odpowiada za organizację także licznych akcji charytatywnych jak Student Prawa Mikołajem oraz co roku organizowany na WPiA UW Sztab Studenci Warszawy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przewodnicząca Komisji Kultury, Kamila Krzak, jest studentką III roku prawa.

O to, aby na Wydziale Prawa i Administracji UW nigdy nie było nudno, a studenci mogli liczyć na dobrą zabawę i odpoczynek od nauki, dba Komisja Promocji i Organizacji. Członkowie tej Komisji zajmują się organizacją licznych wydarzeń, zarówno rozrywkowych czy sportowych, jak i tych o charakterze edukacyjnym. Ponadto, to właśnie członkowie tej Komisji zajmują się promocją Wydziału na zewnątrz podczas targów edukacyjnych czy spotkań z licealistami. Komisja jest także organizatorem wyjazdu zerowego i tygodnia adaptacyjnego dla przyszłych studentów WPiA UW. Przez wydziałowy newsletter informuje swoich subskrybentów o najnowszych wydarzeniach na których warto się pojawić oraz przekazuje potrzebne informacje dotyczące spraw dydaktycznych. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni student III roku prawa – Kajetan Ostoja – Ciemny.

Odrębnym, autonomicznym organem uniwersyteckim podległym OKS i Kolegium Dziekańskiemu jest Komisja Stypendialna, która równie aktywnie jak komisje samorządowe uczestniczy w pomocy studentom. Częste dyżury Komisji umożliwiają czynną i szybką interakcję ze studentami, a co za tym idzie, łatwiejsze i szybsze wypełnianie wniosków i przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania konkretnych świadczeń. Przewodniczącą Komisji Stypendialnej jest Daniel Jakubowski.