Loading

W 2015 roku tak jak i w latach poprzednich organizatorem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą:

 

bcslegal

 

BCSystems Sp. z o.o. to polska, certyfikowana firma doradcza, która powstała w 2006 roku. Firma prowadzi działalność w kilku segmentach oferując min. usługi: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego, obsługi marketingowej i wsparcia procesów biznesowych/HR w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne.

 

Segment BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory to część firmy oferująca usługi dla kancelarii i działów prawnych firm. W ramach segmentu firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego i marketingu.

 

Segment ten odpowiada także za realizację projektów skierowanych do studentów i absolwentów prawa np. prawnicze targi praktyk i pracy, projekt „Zakręć w prawo”. W ramach tego segmetu posiadamy własne media skierowane do studentów prawa, absolwentów prawa, aplikantów i prawników: www.studentprawa.pl i www.karieraprawnika.pl.

 

Nasi Partnerzy oraz Konsultanci to cenieni na rynku eksperci, prelegenci i wykładowcy podczas naważniejszych i największych konferencji dotyczących zarządzania i rozwoju biznesu w branży prawnej.

 

warsaw law and business academy logo  7 ico student prawa pl


 

wpia uw

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najpopularniejszych wydziałów, kształcących prawników w Polsce. Nasza pozycja na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje ponad 5700 studentów i wykłada ponad 220 nauczycieli akademickich, w tym 90 profesorów.

Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są, m. in.: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf, Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusz Trzciński, Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu prof. Lech Garlicki, Prezydent m. st. Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Izby Cywilnej Sędzia Sądu Najwyższego prof. Tadeusz Ereciński sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość dowiadywać się na bieżąco o problemach prawnych u samego źródła, od prawników wielkiego formatu, którzy mają kontakt z praktyką prawniczą na najwyższym szczeblu.

W ślad za wybitną kadrą profesorską idzie wysoki poziom nauczania oraz nowoczesny program studiów, jaki oferuje studentom. Na Wydziale Prawa i Administracji program studiów został oparty na systemie punktowym ECTS (European Credit Transfer System). System pozwala na zaliczenie części studiów odbytych za granicą oraz na wydawanie wspólnych dyplomów z innymi prestiżowymi uczelniami.

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Ma do dyspozycji cztery nowoczesne budynki położone na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mo
żna podjąć na jednym z trzech kierunków:

  • PRAWO
  • ADMINISTRACJA
  • PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ

Kierunek PRAWO to jednolite studia magisterskie stacjonarne (bezpłatne) albo niestacjonarne (płatne), które trwają pięć lat. Kierunek ADMINISTRACJA to dwustopniowe studia niestacjonarne (płatne). Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Kierunek PRAWO FINANSOWE I SKARBOWO
ŚĆ to niestacjonarne studia II stopnia, które trwają dwa lata, a absolwenci uzyskują tytuł magistra.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje aż 6 Szkół Prawa Obcego: angielskiego, amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Nasz Wydział, jako jedyny w Polsce, umożliwia swoim studentom zapoznanie się w tak szerokim zakresie z obcymi systemami prawnymi. Wykłady prowadzone są w języku obcym przez wybitnych profesorów z najlepszych europejskich i amerykańskich uniwersytetów.
Posiadamy r
ównież bogatą ofertę studiów podyplomowych. Obecnie w ofercie jest 25 kierunków Studiów Podyplomowych z różnych dziedzin prawa, np. Prawa Ubezpieczeniowego, Pomocy Humanitarnej, Rachunkowości i Rewizji Podatkowej oraz Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji studenckich, można nie tylko pogłębiać zainteresowania naukowe, ale również rozwijać swoje pasje. Znajomości i przyjaźnie zawarte podczas studiów często wytrzymują próbę czasu i trwają do końca życia.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oferuje swoim studentom to, co najlepsze: bogatą historię, nowoczesny program studiów, wybitną kadrę profesorską, różnorodną ofertę dydaktyczną, dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko, które składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału, wysoko cenionego przez przyszłych pracodawców.

wpia kolegium dziekanskie

*Na zdjęciu: Kolegium Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod przewodnictwem prof. UW dr hab. Krzysztofa Rączki.


samorzad studentow wpia

Na każdym wydziale uniwersyteckim potrzebny jest sprawny i dobrze działający samorząd. W wypadku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest to organizacja bardzo nowoczesna, otwarta na kreatywne pomysły i przedsięwzięcia. Grupa studentów tworząca Samorząd Studentów WPiA UW to osoby, które stawiają sobie za cel rozwój, pomoc studentom w bieżących sprawach związanych z uczelnią, oraz urozmaicanie ich czasu wolnego.

W skład Samorządu Studentów WPiA wchodzą obecnie cztery komisje:

  • Komisja ds. Dydaktycznych,
  • Komisja Kultury,
  • Komisja Promocji i Organizacji oraz
  • Komisja Praktyk.

Odrębnym, autonomicznym organem uniwersyteckim podległym OKS i Kolegium Dziekańskiemu jest Komisja Stypendialna, która równie aktywnie jak komisje samorządowe uczestniczy w pomocy studentom. Wszystkie wymienione komisje realizują podczas roku akademickiego liczne projekty, organizują spotkania i imprezy, które mają za zadanie pomoc studentom oraz zintegrowanie ich z życiem na Wydziale. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów jest Cyprian Bartoń, student III roku prawa. Funkcję Skarbnika Zarządu pełni Bartosz Niebrzydowski student IV roku prawa. Sekretarzem Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW jest Piotr Kuczyński student II roku prawa.

Wątpliwości studentów w interpretacji Zasad Studiowania na WPiA UW rozwiewa Komisja ds. Dydaktycznych. To do niej studenci mogą zgłaszać się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi wykładni przepisów dotyczących studiowania, czy innych problemów dydaktycznych. Z pewnością otrzymają wyczerpującą odpowiedź w krótkim czasie. Komisja zajmuje się także organizacją warsztatów przedegzaminacyjnych z udziałem pracowników Wydziału. Przewodniczącym Komisji ds. Dydaktycznych jest Eryk Gołębiowski, student III roku prawa.

Komisja Kultury odpowiada na WPiA UW za organizację takich akcji charytatywnych jak Student Prawa Mikołajem, Słodka Paczka, czy co roku organizowany na WPiA UW Sztab Studenci Warszawy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza licznymi organizowanymi przez nią zbiórkami charytatywnymi, Komisja Kultury odpowiada także za kontakt z instytucjami kulturalnymi: kinami, teatrami, muzeami, Operą Narodową, czy Filharmonią Narodową. Niemal w każdym tygodniu organizowane są konkursy w których studenci mogą wygrać bilety do kina czy teatru oraz na ważne wydarzenia kulturalne. Przewodnicząca Komisji Kultury, Marta Janaszek jest studentką III roku wydziału prawa.

O to, aby na Wydziale Prawa i Administracji UW nigdy nie było nudno, a studenci mogli liczyć na dobrą zabawę i odpoczynek od nauki, dba Komisja Promocji i Organizacji. Członkowie tej Komisji zajmują się organizacją wydarzeń, zarówno imprez klubowych, jak i licznych zawodów sportowych. To także ta Komisja jest organizatorem wyjazdu zerowego czy tygodnia adaptacyjnego dla przyszłych studentów WPiA UW. Poprzez wydziałowy newsletter informuje swoich subskrybentów o najnowszych wydarzeniach na których warto się pojawić oraz przekazuje potrzebne informacje dotyczące spraw dydaktycznych. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni student III roku prawa – Piotr Połowniak.

Komisja Praktyk stawia sobie za cel umożliwienie studentom prawa i administracji energiczny start na rynku pracy. Poprzez pozyskiwanie ofert praktyk i staży dla studentów, które odbywać mogą w kancelariach, korporacjach, sądach czy innych instytucjach oraz poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń Komisja stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców. Doskonałym przykładem jest V edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Podczas bieżącej, całorocznej działalności Komisja pomaga studentom w rozwiewaniu jakichkolwiek wątpliwości związanych z praktykami zawodowymi oraz dopełnianiem wszelkich formalności z nimi związanych. Funkcję Przewodniczącej Komisji Praktyk pełni Aleksandra Wojtasik, studentka II roku prawa.

Nieocenioną pomocą dla wszystkich studentów którzy kiedykolwiek starali się o miejsce w akademiku, o zdobycie stypendium socjalnego czy naukowego, jest Komisja Stypendialna. Częste dyżury Komisji umożliwiają czynną i szybką interakcję ze studentami, a co za tym idzie, łatwiejsze i szybsze wypełnianie wniosków i przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania konkretnych świadczeń. Przewodniczącą Komisji jest Patrycja Kalinowska, studentka IV roku prawa.

samorzad studentów 2015

*Na zdjęciu: przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA UW: Zarząd Samorządu Studentów WPiA UW. Autor zdjęcia: Katarzyna Klonecka