Loading

bcslegal

BCSystems Sp. z o.o. to polska, certyfikowana firma doradcza, która powstała w 2006 roku. Od początku naszego istnienia specjalizujemy się w usługach skierowanych do branży prawnej, zarówno do kancelarii jak i działów prawnych firm.

Specjalizacja w kierunku rozwoju usług dla kancelarii i działów prawnych firm jest wynikiem posiadanego przez nas w tej dziedzinie doświadczenia.  Z powodzeniem realizujemy procesy rekrutacyjne do wszelkich działów prawnych kancelarii oraz firm. Świadczymy kompleksowe usługi HR (rekrutacje od paralegali po partnerów, systemy ocen okresowych, systemy wynagrodzeń, etc.), szkolimy prawników oraz realizujemy projekty z obszaru doradztwa biznesowego, w zakresie którego łączymy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego. Posiadamy ponadto doświadczenie w rekrutacji całych zespołów prawniczych.

Posiadamy także własne media w postaci portali internetowych, jak np. www.karieraprawnika.pl czy programy skierowane do studentów prawa np. www.zakrecwprawo.pl.

Nasza kompleksowa i profesjonalna obsługa, skuteczność i jakość działań zyskały uznanie zarówno polskich jak i międzynarodowych kancelarii prawnych, klientów korporacyjnych. Nasz sukces jest wynikiem odpowiedzi na potrzeby Klientów.

42 img

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to wydział o ponad 200-letniej tradycji. Jest jednym z największych i najlepszych wydziałów, kształcących przyszłych prawników w Polsce. Naszą pozycję na rynku edukacyjnym potwierdzają corocznie rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów, ponad 1800 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada prawie 200. nauczycieli akademickich, w tym ponad 70. profesorów.

To tu w ramach sześciu instytutów najlepsi kształcą najlepszych. Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są, m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Marek Safjan, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński, Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – prof. Lech Garlicki, Prezydent m. st. Warszawy – prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Izby Cywilnej Sędzia Sądu Najwyższego – prof. Tadeusz Ereciński, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków.

Dzięki temu nasi studenci zdobywają od najlepszych w tej dziedzinie nie tylko wiedzę teoretyczną. Przede wszystkim mają możliwość dowiadywać się na bieżąco o problemach prawnych u samego źródła, od prawników wielkiego formatu, którzy mają kontakt z praktyką prawniczą na najwyższym szczeblu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie bieżącej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie się do zawodu wykonywanego w przyszłości.

27 img

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na II Prawniczych Targach Praktyk i Pracy jest w przeważającym stopniu reprezentowany przez Komisję Praktyk.

Główne spektrum działania Komisji Praktyk skupia się wokół pozyskiwania ofert praktyk i staży dla studentów. Członkowie Komisji podzieleni w zespoły, pracują cały rok akademicki, by liczba ofert dynamicznie wzrastała i swoją tematyką odpowiadała zainteresowaniom i oczekiwaniom studentów. Jest to działalność, którą Komisja prowadzi nieprzerwanie.

Jednym z głównych i już charakterystycznych projektów dla Komisji Praktyk są Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. Ogromna okazja do poznania prawniczego rynku pracy dla studentów jest także corocznym, pozytywnie zaskakującym wyzwaniem dla Komisji Praktyk. Razem z pozostałymi organizatorami, Komisja stara się aby każda następna edycja zakończyła się jeszcze większym sukcesem niż poprzednia.