Loading

46powrot

 

facebook

linkedin

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) jest organizacją pozarządową, której statutowym celem jest podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu. Wspieramy przede wszystkim uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Obecnie stanowią oni jedną z grup silnie narażoną na dyskryminację oraz wykluczenie.

  • Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom z doświadczeniem migracyjnym.
  • Kiedy zagrożone są ich  podstawowe prawa, reprezentujemy ich przed sądami i organami krajowymi oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
  • Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych związanych z sytuacją osób z doświadczeniem migracyjnym, reagujemy na naruszenia ich praw na najwcześniejszym możliwym etapie.
  • Wspieramy osoby z doświadczeniem migracyjnym w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości w Polsce. Wspieramy ich integrację, pomagamy uzyskać świadczenia medyczne, socjalne, a także bezpieczne mieszkanie w Polsce.
  • Aktywnie uczestniczymy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także spotkaniach organów międzynarodowych monitorujących stan przestrzegania praw człowieka w Polsce informując o głównych zagrożeniach dla praw osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce.
  • Prowadzimy badania, monitorujemy działania władz publicznych w obszarze migracji, sporządzamy opinie i ekspertyzy, prowadzimy szkolenia.

Wierzymy, że równość i godność każdego człowieka są podstawą dobrego prawa. Dążymy więc do tego, by prawa osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji były respektowane i by każda osoba mogła czuć się w Polsce jak w domu.

Bierzemy odpowiedzialność za społeczeństwo i świat, w którym żyjemy. Wierzymy, że prawo musi chronić każdego człowieka, a w szczególności osoby narażone na wykluczenie. Kiedy łamane są prawa osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, interweniujemy, wykorzystując do tego narzędzia prawne.

Dobre prawo powinno nadążać za zmieniającym się światem, którego migracje są nieodłączną częścią. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które wspiera a nie wyklucza. W którym jest miejsce dla różnorodności, a każdy człowiek traktowany jest z szacunkiem, bez względu na pochodzenie czy wyznawaną religię.

https://interwencjaprawna.pl/

  • Chcesz wspierać uchodźców i uchodźczynie w Polsce? Znasz języki obce? Jesteś prawnikiem/czką lub studentem/ką prawa?

Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś/łaś twierdząco, serdecznie zapraszamy do włączenia się w nasze działania wolontariackie. Szczegóły znajdziesz tu: https://interwencjaprawna.pl/zaangazuj-sie/zostan-wolontariuszem/