Loading

52powrot

 

ul. Przyokopowa 33, Wieża C, Piętro 11 01-208 Warszawa | POLSKA

T: +48 780 151 246
F: +48 22 378 25 67

office@orlikpartners.com
https://orlikpartners.com

 

[O kancelarii]

Orlik & Partners [OP] to polska firma prawnicza, która prowadzi kompleksowe doradztwo prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów profesjonalnych m. in. z branży bankowej, finansowej, mediowej, FMCG, czy farmaceutycznej.

Adwokat Konrad Orlik jest jej założycielem i Partnerem Zarządzającym.

Wychodząc naprzeciw wciąż zmieniającym się potrzebom biznesu łączymy pragmatyzm z unikalną wiedzą i bogatym doświadczeniem, a Klientom proponujemy tylko precyzyjne, bezpieczne i skuteczne rozwiązania.

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych i nastawionych probiznesowo adwokatów radców prawnych, a wszechstronne doświadczenie zdobywaliśmy w najlepszych polskich kancelariach prawnych. Są także wśród nas doradcy podatkowi i rzecznik patentowy.

Zaangażowanie i entuzjazm to wartości, które implementujemy do każdego nowego projektu. Działamy razem, osiągając wspólne cele.

[Nasza misja]

W codziennej działalności wyznajemy zasadę, że w biznesie i prawie nie ma rzeczy niemożliwych, a miarą naszego sukcesu zawodowego jest sukces ekonomiczny i satysfakcja biznesowa naszych Klientów.

Zapewnienie naszym Klientom bezpieczeństwa prawno-podatkowego i gospodarczego nie byłoby możliwe gdyby nie efektywne wykorzystanie wiedzy i szerokiego doświadczenia naszych Prawników.

Działalność społeczna także nie jest nam obca. Aktywnie angażujemy się i wspieramy ważne społecznie inicjatywy. Dla przykładu, w ramach współpracy z Fundacją Reporterów wpływamy na rozwój branży dziennikarskiej w Polsce: prowadzimy szkolenia, warsztaty i wykłady dla dziennikarzy, prawników oraz studentów. Przyczyniamy się do wyznaczania najwyższych standardów sztuki dziennikarskiej w Polsce, w duchu wolnych mediów.

[Praktyki]

SPORY SĄDOWE

Prowadzenie sporów sądowych to główny obszar naszej działalności. Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach, mediacji czy arbitrażu.

Nasze doświadczenie obejmuje takie branże i sektory gospodarki jak: bankowa, finansowa, nieruchomościowa (RE), mediowa, energetyczna i FMCG.

Działamy według sprawdzonego modelu pracy; każdorazowo przeprowadzamy rzetelny audyt sytuacji procesowej Klienta, przedstawiamy możliwe scenariusze działania z uwzględnieniem zbadania zasadności polubownego zakończenia sporu, opracowujemy szczegółowy plan działania oraz czuwamy nad jego terminową realizacją. Interes biznesowy Klienta jest zawsze naszym priorytetem.

Rozumiemy potrzeby naszych Klientów i otoczenie biznesowe ich działalności. Spory sądowe i arbitrażowe wiążą się z koniecznością nakładów czasowych i finansowych, dlatego też, w sytuacji gdy postępowanie sądowe staje się nieuniknione, podejmujemy działania zmierzające do jak najszybszego i najbardziej efektywnego rozwiązania sporu.

Wśród naszych specjalizacji znajdują się także: bankowość i finanse, nieruchomości, transakcje, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, podatki, restrukturyzacje i prawo upadłościowe, własność intelektualna, media i ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe, prawo karne gospodarcze, compliance & Investigations, prawo pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska!