Loading

51powrot

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888

kontakt@ms.gov.pl
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/

 

Ministerstwo Sprawiedliwości to urząd, który zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości. Ministerstwo zajmuje się szerokim zakresem spraw, między innymi:
•  administracją sądownictwa,
•  wsparciem zawodów prawniczych,
•  informatyzacją wymiaru sprawiedliwości,
•  organizacją bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa dla obywateli,
•  zapewnieniem pomocy dla pokrzywdzonych,
•  edukacją prawną.

Pracownicy ministerstwa przygotowują również projekty przepisów prawa.

Ministerstwo wspiera również inne podmioty wymiaru sprawiedliwości takie jak:
•  Instytut Ekspertyz Sądowych,
•  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
•  Centralny Zarząd Służby Więziennej,
•  Zakłady Karne i Areszty Śledcze,
•  sądy powszechne,
•  ośrodki wychowawcze i schroniska dla nieletnich.