Loading

W 2014 roku tak jak i w latach poprzednich organizatorem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą:

 

bcslegal

 

BCSystems Sp. z o.o. to polska, certyfikowana firma doradcza, która powstała w 2006 roku. Firma prowadzi działalność w kilku segmentach oferując min. usługi: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego, obsługi marketingowej i wsparcia procesów biznesowych/HR w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne.

 

Segment BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory to część firmy oferująca usługi dla kancelarii i działów prawnych firm. W ramach segmentu firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie: doradztwa personalnego, doradztwa biznesowego i marketingu.

 

Segment ten odpowiada także za realizację projektów skierowanych do studentów i absolwentów prawa np. prawnicze targi praktyk i pracy, projekt „Zakręć w prawo”. W ramach tego segmetu posiadamy własne media skierowane do studentów prawa, absolwentów prawa, aplikantów i prawników: www.studentprawa.pl i www.karieraprawnika.pl.

 

Nasi Partnerzy oraz Konsultanci to cenieni na rynku eksperci, prelegenci i wykładowcy podczas naważniejszych i największych konferencji dotyczących zarządzania i rozwoju biznesu w branży prawnej.

 

warsaw law and business academy logo  7 ico student prawa pl


 

wpia uw

 

wpia uwWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to wydział o ponad 200-letniej tradycji. Jest jednym z największych i najlepszych wydziałów, kształcących przyszłych prawników w Polsce. Naszą pozycję na rynku edukacyjnym potwierdzają corocznie rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów, ponad 1800 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada prawie 200. nauczycieli akademickich, w tym ponad 70. profesorów.

 

To tu w ramach sześciu instytutów najlepsi kształcą najlepszych. Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są, m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Marek Safjan, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński, Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – prof. Lech Garlicki, Prezydent m. st. Warszawy – prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Izby Cywilnej Sędzia Sądu Najwyższego – prof. Tadeusz Ereciński, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków.


samorzad studentow wpia

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest nowoczesnym Samorządem Studentów, otwartym na pomysły i kreatywne przedsięwzięcia. Jest to zgrana grupa studentów stawiająca sobie za cel rozwój, w tym także wszelką pomoc studentom, a przy tym urozmaicanie życia studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji. W skład Samorządu Studentów WPiA UW obecnie wchodzi pięć Komisji: Komisja ds. Dydaktycznych, Komisja Kultury, Komisja Promocji i Organizacji, Komisja Praktyk oraz Komisja Stypendialna. Wszystkie Komisje w ciągu roku akademickiego realizują projekty, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów jest Mateusz Glinka-Rostkowski, student IV roku prawa. Funkcję Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu pełną kolejno Błażej Ciereszko oraz Edyta Stopyra, studenci III roku prawa.

 

Komisja Praktyk stawia sobie za cel umożliwienie studentom Wydziału Prawa i Administracji energiczny start na rynku pracy. Poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń, a przede wszystkim pozyskiwanie ofert praktyk i staży dla studentów, Komisja swoją działalnością stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców. Doskonałym tego przykładem jest już IV edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Dodatkowo Komisja Praktyk zawsze służy pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaliczania obowiązkowych praktyk na Wydziale oraz wszystkich formalności, które są z tym związane. Funkcję Przewodniczącej Komisji Praktyk pełni Joanna Jużak, studentka III roku prawa.

 

Nad interpretacją Zasad Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW pieczę sprawuje Komisja ds. Dydaktycznych. Rozwiewa wątpliwości dotyczące wykładni, służy pomocą przy wszelkich problemach dydaktycznych, udzielając wyczerpujących odpowiedzi w szybkim odstępie czasu. Zajmuje się także organizacją warsztatów przedegzaminacyjnych z różnych przedmiotów z udziałem pracowników Wydziału. Członkowie Komisji obsługują także dyżury dziekańskie. Przewodniczącą Komisji ds. Dydaktycznych jest Agnieszka Kot, studentka III roku prawa.

 

Komisja Kultury odpowiada za zawieranie współpracy z różnymi instytucjami takimi jak Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa czy Teatr Powszechny. Niezwykle atrakcyjnie prezentują się częste konkursy, w których popisując się wiedzą ze świata szeroko pojętej kultury, można zdobyć np. bilety na seanse kinowe, przedstawienia teatralne. Komisja Kultury angażuje się także w akcje charytatywne takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „UNICEF na gwiazdkę”, „Student Prawa Mikołajem”. Przewodnicząca Komisji Kultury –Emilia Korytowska – jest studentką II roku prawa.

 

O to, aby na Wydziale Prawa i Administracji nie zagościła nuda i monotonia, a także, aby żadne wydarzenie nie pozostało niezauważone, efektywnie dba Komisja Promocji i Organizacji. Członkowie tej Komisji organizują różne wydarzenia – imprezy, zarówno te klubowe, jak i sportowe (paintball wydziałowy, zawody sportowe) oraz odpowiadają za bieżące informowanie studentów Wydziału oraz jego promocję, m.in. poprzez newsletter wydziałowy. Ważnym elementem pracy Komisji jest także interaktywna pomoc pozostałym Komisjom w organizowaniu różnych wydarzeń. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Michał Siedlecki, student IV roku prawa.

 

Zdecydowanie nieocenioną pomocą dla każdego studenta, któremu przyszło się starać o uzyskanie miejsca w jednym z akademików, czy o zdobycie stypendium socjalnego lub naukowego jest Komisja Stypendialna. Częste dyżury Komisji Stypendialnej umożliwiają czynną i szybką interakcję ze studentami, co ułatwia uporanie się ze wszystkimi formalnościami dotyczącymi wypełniania wniosków i przygotowywania niezbędnych dokumentów. Przewodniczącym Komisji jest Krzysztof Wiśniewiski, student IV roku prawa.

samorzad studentow 2014

*Na zdjęciu – przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA UW: Zarząd Samorządu Studentów WPiA UW oraz reprezentanci studentów w Radzie Wydziału WPiA UW.