ASYSTENT W DZIALE PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO

 

PRAWNIK, STUDENT IV, V roku

Miejsce pracy: Warszawa

 

Filipiak Babicz Legal tworzy zespół prawników, którzy mówią „prawo działa”, którzy projektują ścieżki postępowania i jasno wskazują, który z możliwych scenariuszy przyniesie największą korzyść dla Klienta, którzy rozumieją dynamiczne, zmieniające się otoczenie biznesowo-prawne.

Zacznij pracę w dziale prawa rynku kapitałowego w Warszawie, który prowadzi adwokat Rafał Wojciechowski – ekspert w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych.

Zajmujemy się obsługą prawną instytucji finansowych i spółek publicznych. Zakres wykonywanych przez nas czynności obejmuje doradztwo regulacyjne, postępowania cywilne
i karne, a także postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. Pracownicy działu przygotowują dokumenty pod emisje publiczne oraz doradzają przy obrocie instrumentami finansowymi.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • wspieranie prawnika z uprawnieniami (w tym przygotowywanie pism, opinii i informacji prawnych),
 • skuteczne identyfikowane i rozwiązywanie problemów prawnych Klientów kancelarii,
 • udział w budowaniu strategii oraz podejmowanie czynności uzasadnionych stanem sprawy,
 • profesjonalne budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Klientami kancelarii,
 • przygotowywanie artykułów i opracowań z dziedziny prawa rynku kapitałowego

Nasze oczekiwania:

 • bardzo dobra wiedza z prawa cywilnego i gospodarczego,
 • ogólna wiedza z postępowania administracyjnego i prawa karnego,
 • zainteresowanie obrotem giełdowym, działalnością instytucji finansowych,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy wielowątkowej i określania priorytetów, skrupulatność,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie komunikacji z Klientem,
 • dyspozycyjność na poziomie 2-3 dni w tygodniu

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zrozumienie dla Twoich potrzeb łączenia nauki i życia prywatnego z pracą,
 • lektoraty z języka angielskiego, dofinansowanie do karty Multisport oraz ubezpieczenia medycznego

 

Za­­i­n­te­­re­­so­­wa­­ne oso­­by pro­­si­­my o prze­­sła­­nie CV na ad­­res:ka­rie­ra­@fi­li­piak­ba­bicz.com

W ty­­tu­­le wia­­do­­mo­­­ści pro­­si­­my wpi­­sać ASYSTENT DZIAŁ PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO.

Twoje dane osobowe jakie zamieścisz w dokumentacji będziemy przetwarzać jedynie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 RODO. Dane usuniemy po zakończeniu procesu rekrutacji na ww. stanowisko. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, które zapewniają dla nas IT. Masz prawo do dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Masz też prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przysługuje CI również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

CZEKAMY NA CIEBIE!