Wszystkie nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania stron internetowych. W celu ulepszenia korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania danych logowania i zapewnienia bezpieczeństwa logowania, gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizacji działania stron internetowych oraz dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki te mogą także stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby zakceptować pliki kliknij przycisk Rozumiem, akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ikona16 12 marca 2019 (10-17) - Warszawa (BUW)  

37 img    36powrot

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury została utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.


http://www.kssip.gov.pl/

Do zadań Krajowej Szkoły należy:

  • szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów i asesorów sądowych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenie aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego, asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury,
  • prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze, celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.

Zadania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury realizowane są w szczególności przez:

  • opracowywanie i organizowanie szkoleń oraz koordynacja działalności szkoleniowej sądów i prokuratury
  • opracowywanie programów poszczególnych aplikacji oraz czuwanie nad ich przebiegiem
  • przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
  • organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów
  • współpracę międzynarodową oraz z uczelniami wyższymi w zakresie działalności szkoleniowej
  • prowadzenie działalności wydawniczej.


Nadzór merytoryczny nad aplikacjami: ogólną, sędziowską i prokuratorską sprawuje Minister Sprawiedliwości, który jednocześnie wyznacza limit miejsc na poszczególnych aplikacjach.

Aktualnie w Krajowej Szkole szkoli się ostatni, ósmy rocznik aplikacji ogólnej.

Od 2017 r. Minister Sprawiedliwości będzie ogłaszał nabór na 36-miesięczne aplikacje sędziowską i prokuratorską, bez etapu aplikacji ogólnej.

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską składa się z dwóch etapów: testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej. W czasie trwania aplikacji aplikanci odbywają zajęcia w siedzibie Krajowej Szkoły w Krakowie oraz praktyki w sądach i prokuraturach lub w innych państwowych jednostkach organizacyjnych (np. Policji), na terenie całego kraju. W ostatnim miesiącu szkolenia aplikanci sędziowscy i prokuratorscy przystępują do egzaminów zawodowych, składających się z części pisemnej i ustnej. Ukończenie aplikacji nie gwarantuje jej absolwentom zatrudnienia na stanowiskach sędziego lub prokuratora, ale daje uprawnienia do ubiegania się o powołanie na te urzędy, przy spełnieniu pozostałych wskazanych w ustawie warunków.