Wszystkie nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania stron internetowych. W celu ulepszenia korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania danych logowania i zapewnienia bezpieczeństwa logowania, gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizacji działania stron internetowych oraz dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki te mogą także stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby zakceptować pliki kliknij przycisk Rozumiem, akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
2018

ikona16 17 marca 2020 (10-17) - Warszawa (BUW)  

kidp

 

KIDP (centrala)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca podatkowy to zawód z przyszłością!

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej. W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.


Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.

Do zadań statutowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych należy w szczególności:

-  ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,

- sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,

-  doskonalenie zawodowe członków Izby,

- współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,

-  przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego,
- kształtowanie wizerunku doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.

Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Jego misją jest przeprowadzenie podatnika przez meandry prawa podatkowego, tak aby mógł prawidłowo rozliczyć się z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Doradca podatkowy jest fachowcem, który stara się wyjaśnić podatnikowi zawiłości prawa, zwłaszcza podatkowego, przekonać do jego stosowania, odwieźć od chęci jego naruszania, ale także chronić jego interesy reprezentując go przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, przynależy obowiązkowo do samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych – od chwili wpisu na listę. Samorząd nie tylko broni jego interesów, ale i stoi na straży etyki wykonywania zawodu, których przestrzegania pilnuje rzecznik dyscyplinarny i sądy korporacyjne.

Doradca podatkowy związany jest tajemnicą zawodową. Ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, a w szczególności informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie, które powinien zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem a także przed zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Ustawa wprowadziła zakaz przesłuchania doradcy podatkowego w charakterze świadka co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został on zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.

Obecnie na liście uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest ponad 13 tys. osób. Natomiast aktywnych zawodowo jest ponad 9 tys. osób w całej Polsce w tym ponad 2 tys. na Mazowszu.

Doradca podatkowy to zawód przyszłości. To bardzo atrakcyjny zawód dla młodych ludzi planujących swoją ścieżkę zawodową.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych opracowała projekt zmian do ustawy o doradztwie podatkowym, zmierzający do jeszcze większego wzmocnienia rangi tego zawodu poprzez np. wprowadzenie togi-stroju urzędowego dla doradców podatkowych, reprezentujących podatników przed sądami administracyjnymi czy nadania uprawnień do reprezentowania podatników w sprawach karnych-skarbowych (więcej: www.kidp.pl).

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

2019 kidp

Alto50powrot

 

ALTO

Bitwy Warszawskiej 1920 r.
02-366 Warszawa
tel. 22 652 27 51
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PŁATNE PRAKTYKI STUDENCKIE

ALTO – więcej niż doradztwo.

 

Kim jesteśmy?

Alto jest jedną z najprężniej rozwijających się firm doradczych w Polsce, specjalizującej się w doradztwie podatkowym, prawnym, rynkach kapitałowych, a także outsourcingu funkcji płacowo-księgowych.

Jesteśmy firmą w której przedsiębiorcy oraz inwestorzy mogą znaleźć wsparcie niezbędne do skutecznego działania, niezależnie od branży i etapu rozwoju firmy lub przedsięwzięcia. Pracujemy zarówno ze start-upami, jak i z dużymi organizacjami, osiągającymi wielomiliardowe przychody.

Posiadamy  doświadczenie, wiedzę oraz kontakty niezbędne do działania w środowisku międzynarodowym. Jesteśmy częścią Alliott Group, międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne firmy księgowe, prawne i konsultingowe. W skład grupy wchodzi 170 firm, prowadzących działalność w ponad 70 krajach. ALTO jest wyłącznym członkiem tej organizacji w Polsce w zakresie doradztwa podatkowego. Członkostwo w Alliott Group daje nam kompetencje do zaangażowania doradców z różnych jurysdykcji.

Kogo szukamy?

Studentów III-V roku prawa i ekonomii zainteresowanych doradztwem podatkowym, prawem spółek handlowych oraz rynkami kapitałowymi. Nasi praktykanci powinni być zmotywowani do ciągłego rozwoju intelektualnego i zawodowego oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Co oferujemy?

 • Płatne praktyki studenckie z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy w kreatywnym zespole doradców z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym
 • Możliwość pracy przy prestiżowych projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • Dostęp do bazy wiedzy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Udział w szkoleniach i wyjazdach integracyjnych

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bakertilly47powrot

 

Baker Tilly Woroszylska Legal
ul. Przokopowa 33
01-208 Warszawa, Polska
tel:+48 22 647 99 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baker Tilly Woroszylska Legal jest kancelarią skoncentrowaną na obsłudze przedsiębiorców we wszystkich kluczowych obszarach ich działalności. Zespół Kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym i doradczym. Jako członek grupy doradczej TPA i niezależny członek Baker Tilly International, globalnej sieci oferującej kompleksowe usługi doradcze, łączymy zalety zintegrowanej obsługi „one-stop-shop” z ekspertyzą tradycyjnej kancelarii prawnej i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

Dynamika zmian prawnych i złożoność dzisiejszych rynków wymagają w naszej ocenie nowego podejścia do obsługi prawnej – rozwiązań merytorycznie bezbłędnych, responsywności oraz dogłębnej znajomości branży w połączeniu z tradycyjnymi wartościami, takimi jak odpowiedzialność, wysokie standardy i indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Celem jest zawsze efektywne, praktycznsprawy. praktyczne i zrozumiałe doradztwo.

Wierzymy, że nasza oferta wszechstronnego, interdyscyplinarnego wsparcia we współpracy z naszymi Partnerami w ramach globalnej sieci Baker Tilly stanowi wartościową odpowiedź na potrzeby dzisiejszego biznesu.

Nasze specjalizacje odzwierciedlają kluczowe zagadnienia i potrzeby przedsiębiorców i są uzupełniane ofertą zintegrowanych usług w partnerstwie z TPA Poland w formule „one-stop-shop”, co daje nam możliwość zwiększenia komfortu Klienta oraz gwarantuje skuteczność naszych działań.

Zaufanie naszych Klientów powstałe podczas wieloletniej współpracy jest dla nas najwyższą wartością i z przyjemnością towarzyszymy naszym Klientom przy zdobywaniu kolejnych ambitnych celów.

Od doradztwa transakcyjnego, po restrukturyzację działalności operacyjnej do reprezentacji w sporze – na wszystkich etapach działalności przedsiębiorcy nasza sieć oferuje Klientowi wymierne korzyści i kompleksowe wsparcie.

Do naszych kluczowych specjalizacji należą:
• Prawo nieruchomości
• Fuzje i przejęcia
• Prawo korporacyjne
• Prawo pracy
• Postępowania sporne
• Doradztwo upadłościowe i restrykturyzacyjne

path29powrot

PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp. k.
ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
tel.: +48 22 212 04 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://pathlaw.pl

PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp.k. to kancelaria prawna specjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla zamożnych klientów indywidualnych, przedsiębiorców, korporacji, spółek, firm rodzinnych i innych organizacji.

Obszary działalności

Działania kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne i podatkowe w obszarze planowania i zarządzania majątkiem, planowania podatkowego, regulowania sukcesji, prowadzenia transakcji inwestycyjnych i obrotu nieruchomościami, a także utrzymywanie relacji z bankami i administratorami spółek w zagranicznych jurysdykcjach oraz udzielanie efektywnego wsparcia w organizacji życia prywatnego w kraju lub za granicą, w tym zmiany rezydencji podatkowej.

Doradzamy także w zakresie prawa korporacyjnego oraz w transakcjach fuzji i przejęć na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Spółkom oferujemy profesjonalne wsparcie prawne począwszy od ich zawiązania oferując efektywne struktury kapitałowe, poprzez bieżącą obsługę, zmiany właścicielskie, przekształcenia tak spółek osobowych jak i kapitałowych, łączenia i podziały, aż na likwidacji skończywszy.

Nasi prawnicy doradzają także w zakresie IT i prawa nowych technologii. Zespół compliance oferuje naszym klientom wszechstronną pomoc w monitorowaniu oraz weryfikacji zgodności ich działalności z przepisami prawa oraz w projektowaniu odpowiednich programów i regulaminów zmierzających do zapewnienia zgodności we wciąż zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Firma została założona przez Piotra Augustyniaka i Tomasza Hatylaka, prawników i doradców podatkowych z wieloletnią praktyką w międzynarodowych kancelariach prawnych, specjalizujących się w doradzaniu zamożnym klientom indywidualnym i korporacyjnym w zakresie szerokiego spektrum zagadnień prawno-finansowych.

W 2017 roku Mec. Dominika Mizielińska, radca prawny, dołączyła do zespołu Kancelarii jako Partner odpowiedzialny za praktykę korporacyjną, obsługę transakcyjną oraz reorganizacje kapitałowe. Działania partnerów wspiera zespół specjalistów o kompetencjach w obszarze m.in. prawa podatkowego, gospodarczego, rynków kapitałowych i spadkowego, także na rynkach międzynarodowych.

Kancelaria gwarantuje profesjonalne doradztwo we wszystkich kwestiach prawnych wymagających znajomości innych jurysdykcji. Podstawą działań PATH jest bezpośredni, stały kontakt oparty na zaufaniu i znajomości potrzeb klienta i jego rodziny. Nazwa kancelarii nawiązuje do prostowania zawiłych, międzynarodowych ścieżek prawnych, w przemierzaniu których PATH wspiera swoich klientów.


Możecie pytać, rozmawiać, uczyć się, inspirować, a przede wszystkim odkryć możliwości pracy z Private Clients! Nie zmarnujcie swojej szansy… and take the full advantage of PATH!
Sprawdźcie kto i w jakich godzinach będzie gościł na stoisku PATH.

Ps. Na chętnych do rozmowy z naszymi ekspertami czekają najlepsza szwajcarska kawa i czekoladki :)

................................................................

10:00-11:45

Cezary Krysiak – Counsel, doradca podatkowy

Praca w podatkach, to nie tylko działalność na polskim podwórku. Najciekawszą dziedziną prawa podatkowego są podatki międzynarodowe. Dzisiejsze czasy z jednej strony dają możliwość, z drugiej wymagają działalności i podejścia globalnego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zagadnienia związane z międzynarodowymi standardami współpracy podatkowej, takie jak wymiana informacji podatkowych (CRS), przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania (jak GAAR, PPT czy choćby CFC) lub chociażby procedury rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych (jak MAP czy arbitraż podatkowy) są dziedzinami, które nabierają coraz większej wagi przy stosowaniu prawa podatkowego. Doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie może podzielić się z Państwem Cezary Krysiak wieloletni polski główny negocjator umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiceprzewodniczący Komitetu Ekspertów ONZ ds. międzynarodowej współpracy podatkowej i doradca podatkowy kancelarii PATH.

Dawid Widzyk – Associate, adwokat

Dawid w trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się głównie doradztwem przy restrukturyzacjach podatkowych dla przedsiębiorców, a także opiniowaniem i implementacją efektywnych podatkowo systemów wynagradzania dla członków zarządów i menedżerów. Posiada również doświadczenie w projektach M&A (fuzje i przejęcia) i międzynarodowym prawie podatkowym.

................................................................

11:45-13:30

Piotr Augustyniak LL.M., MBA, TEP – Partner w PATH, doradca podatkowy

Specjalista w zakresie prawa międzynarodowego z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz zamożnych klientów indywidualnych polskich i zagranicznych oraz na rzecz międzynarodowych korporacji, m.in. w zakresie planowania sukcesji, zabezpieczania majątku, organizacji struktur działalności gospodarczej; nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek oraz reprezentowania podmiotów w sporach podatkowych i sądowo-administracyjnych.


Edukacja:
TRIUM Global Executive MBA: Master of Business Administration - MBA, 2018
NYU Stern School of Business: Master of Business Administration - MBA, 2018
The London School of Economics and Political Science (LSE): Master of Business Administration - MBA, 2018
HEC Paris: Master of Business Administration - MBA, 2018
Harvard Law School – Leadership in Law Firms Program, 2015
John F. Kennedy School of Government at Harvard University, Tax Policy and Administration Program, 2014
Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Dyplomatycznej, 2012
Vienna University of Economics and Business, LL.M. (International Tax Law), 2011
Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Podatkowe, 2000
Uniwersytet Warszawski, magister (summa cum laude), 1999
 

Barbara Poturalska – Senior Associate, radca prawny

Radca prawny Barbara Poturalska, prowadzącą spory sądowe w kancelarii PATH, udzieli konsultacji w zakresie, w szczególności:
- zawód radcy prawnego;
- dlaczego warto skończyć aplikacje radcowską;
- wybór specjalizacji w zakresie postępowań sądowych;
- zasad prowadzenia postępowań podatkowych.

................................................................

13:30-15:15

Dominika Mizielińska – Partner, radca prawny

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. W swojej długoletniej praktyce reprezentowała międzynarodowych i polskich klientów w transakcjach dotyczących nabywania i zbywania przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji, restrukturyzacjach spółek i grup kapitałowych (w zakresie połączeń krajowych i transgranicznych, podziałów i przekształceń) oraz transakcjach typu joint venture.

Z Mec. Dominiką Mizielińską możecie porozmawiać o praktykach w dziale korporacyjnym i transakcyjnym, w tym o codziennej pracy eksperta od prawa spółek, restrukturyzacji i M&A.   

Magdalena Krawczyńska – Compliance Officer

Compliance to pojęcie odnoszące się do zgodności. Praca Compliance Officera polega m.in. na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań Kancelarii z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Compliance Officer tworzy również wszelkie procedury wewnętrzne np. AML (Anty Money Laundry), MDR (Mandatory Disclosure Rules) itp. Dodatkowo ze względu na charakter pracy Kancelarii PATH jest odpowiedzialna za proces KYC (Know Your Customer) w relacjach z naszymi Klientami i partnerami zewnętrznymi. 

................................................................

15:15-17:00

Kinga Romanovska – Associate, adwokat

Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, a także w prawie gospodarczym oraz korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa dla podmiotów zagranicznych z krajów Europy Wschodniej. Świadczy również usługi doradztwa w zakresie planowania sukcesji rodzinnej oraz ochrony majątku przy wykorzystaniu zagranicznych fundacji prywatnych oraz trustów.

Małgorzata Kubik – Junior Associate, aplikantka radcowska

Do grona jej zainteresowań zawodowych należą zagadnienia związane z prawem gospodarczym, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego. W kancelarii na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców. Posiada także doświadczenie w zakresie prowadzenia badania prawnego due diligence oraz procesów restrukturyzacyjnych spółek handlowych.

dentons2powrot

 

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Telefon: +48 22 242 52 52

www.dentons.com

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. 

www.dentons.com